Whiskyfrågor

MAGNUS DRAM TIME QUIZ

Corn whiskey framställs ifrån majs. Hur många % av vörten måste minst vara majs?
MAGNUS DRAM TIME QUIZ
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}